Αερολέσχη Λεμεσού Air Pilots Image

Welcome to the Limassol Aeroclub!!

BiPlanes...parked

Η Αερολέσχη Λεμεσού (ΑΛ) ιδρύθηκε στις 19 Μαΐου 1989 με βασική αποστολή την προώθηση και ανάπτυξη του αεραθλητισμού στην πόλη και επαρχία της Λεμεσού. Στις κύριες δραστηριότητες εντάσσονται ο Αερομοντελισμός και η Ελαφρά Αεροπορία. Τον Μάιο του 1996 η ΑΛ πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Κυπριακής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας ( ΚΑΟ ) που σήμερα αποτελεί την ανώτατη αεραθλητική Αρχή στον τόπο μας και η οποία υπάγεται στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Η ΑΛ εκπροσωπείται στην Ένωση Αερομοντελλιστών Κύπρου ( ΕΑΚ), η οποία υπάγεται στην ΚΑΟ, με τρεις (3) συνολικά εκπροσώπους, οι οποίοι τυγχάνουν και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της. Σήμερα, 23 χρόνια από την ίδρυση της, η ΑΛ αριθμεί γύρω στα 300 μέλη από τα οποία ένα σημαντικό μέρος 70 περίπου ατόμων αποτελεί τον ενεργό της πυρήνα με κύρια ενασχόληση την πτήση μοντέλων αεροπλάνων, ελικοπτέρων και ανεμοπτέρων.

Float...ing

Ο αερομοντελισμός επικεντρώνεται στην σχεδίαση, κατασκευή και πτήση μοντέλων αεροπλάνων, ελικοπτέρων και ανεμοπτέρων. Από τη φύση του συνδυάζει γνώσεις από μια πλατειά γκάμα τεχνολογικών πτυχών συμπεριλαμβανομένων της μηχανικής, αεροδυναμικής και ηλεκτρονικών και ως εκ τούτου κατατάσσεται στην κατηγορία των πλέον δημιουργικών ενασχολήσεων, ανεξάρτητα από ηλικία. Η ευχάριστη αυτή όμως ενασχόληση εγκυμονεί από την ίδια της την φύση κινδύνους οι οποίοι σε γενικές γραμμές είναι προφανείς, αναμενόμενοι και σε μεγάλο βαθμό ευτυχώς ελέγξιμοι.

Katana_NoWheel

Η Αερολέσχη Λεμεσού αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα πρόβλεψης και περιορισμού των κινδύνων και ασκώντας παράλληλα το δικαίωμα θέσπισης κανονισμών, στα πλαίσια της ευρύτερης πολιτική της, για ομαλή λειτουργία και επίτευξη των σκοπών της ( σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού της), έθεσε, μετά από αρκετό προβληματισμό, ως στρατηγικό στόχο, την συγγραφή και εφαρμογή τοπικών κανονισμών ασφάλειας για το μοντελοδρόμιο Ladies Mile. Η πολιτική αυτή στοχεύει στην διατήρηση τάξης και ασφάλειας στο συγκεκριμένο μοντελοδρόμιο, ελαχιστοποιώντας το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιάς σε περιουσία ή/και τραυματισμό φυσικών προσώπων. Το ΔΣ δεσμεύθηκε όπως αναλάβει την εποπτεία εφαρμογής των κανονισμών αυτών, έμπρακτα και δυναμικά, με την τακτική παρουσία των μελών του στο συγκεκριμένο μοντελοδρόμιο πιστεύοντας ότι η κίνηση αυτή θα τύχει σεβασμού από τα υπόλοιπα μέλη της ΑΛ. Παράλληλα, κατανοεί ότι η θέσπιση, υιοθέτηση και εφαρμογή κανονισμών δεν είναι εύκολη υπόθεση εκτός εάν τα μέλη ενστερνιστούν την προσπάθεια αυτή παρέχοντας στο ΔΣ κάθε δυνατή βοήθεια και υποστήριξη.